Open innovatie netwerk

Wat is het TO2 Open Innovatie Netwerk?

De Toegepast Onderzoek Organisaties hebben hun samenwerking geïntensiveerd in het ‘TO2 Open Innovatie Netwerk’. Deze flexibele netwerkstructuur is erop gericht om samen doelgericht, cross-sectoraal en projectmatig te kunnen inspelen op de veranderende uitdagingen en vragen rond de Maatschappelijke thema’s en Topsectoren. De TO2 organisaties sluiten met de voorgestelde aanpak aan bij ontwikkelingen in de maatschappij rond het principe van de ‘Open Innovatie’, waarbij bedrijven meer samen ontdekken dan zelf uitvinden.

In concrete projecten en programma’s wordt steeds een verbinding gelegd tussen fundamentele kennis, toegepast onderzoek en concrete oplossingen in (meerjarige) pps-en. Wanneer TO2 organisaties een behoefte signaleren, treden ze coördinerend op en brengen universiteiten, collega-organisaties, bedrijven en overheden bij elkaar rond het projectdoel.  Dit is hieronder schematisch weergegeven (pijlen zijn slechts voorbeelden):

Het ‘Open Innovatie Netwerk’ heeft een flexibele netwerkstructuur om samen doelgericht en cross-sectoraal te kunnen inspelen op de veranderende uitdagingen en vragen rond de Maatschappelijke thema’s en Topsectoren. Hierbij worden verbindingen gelegd tussen fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovaties / oplossingen.
Het ‘Open Innovatie Netwerk’ heeft een flexibele netwerkstructuur om samen doelgericht en cross-sectoraal te kunnen inspelen op de veranderende uitdagingen en vragen rond de Maatschappelijke thema’s en Topsectoren. Hierbij worden verbindingen gelegd tussen fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovaties / oplossingen.

Het ‘Open Innovatie Netwerk’ heeft een flexibele netwerkstructuur om samen doelgericht en cross-sectoraal te kunnen inspelen op de veranderende uitdagingen en vragen rond de Maatschappelijke thema’s en Topsectoren. Hierbij worden verbindingen gelegd tussen fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovaties / oplossingen.

Deze samenwerking is vraaggestuurd en alle partijen kunnen hierbij het initiatief nemen. Het TO2 ‘Open Innovatie Netwerk’ is daarbij faciliterend. Het helpt partijen samen te werken op het grensvlak van kennis en toepassing. Het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij leveren de thema’s (o.a. via de Topsectoren), TO2 zorgt vanuit haar schakelfunctie voor de verbindingen en de gerichtheid op oplossingen. Ook legt TO2 hierin de verbinding met de Nationale Wetenschapsagenda, zodat de hele keten van fundamenteel onderzoek via toegepast onderzoek naar concrete praktijkgerichte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen optimaal ingericht is. Deze aanpak is geïnspireerd door de verbindingen tussen de Europese thema’s en de Topsectoren die de overheid heeft gelegd in ‘Global Challenges, Dutch Solutions’ en sluit aan bij de TO2 missie ‘Toegepaste onderzoeksinstellingen leveren oplossingen!’.

Er wordt, afhankelijk van het onderwerp, samengewerkt tussen de verschillende TO2 Organisaties, universiteiten, bedrijven en overheden. Dit kunnen echt lange termijn programma’s zijn, maar ook kortere samenwerkingsprojecten voor urgentere problemen.  Er zijn allerlei mogelijkheden voor effectieve verbindingen (in de figuur weergegeven met de verschillende pijlen als voorbeelden):

  • Cross-sectorale projecten en programma’s rond gekoppelde thema’s/topsectoren met meerdere TO2 organisaties en universiteiten.
  • Op één thema/topsector gerichte projecten en programma’s met meerdere TO2 organisaties en universiteiten.
  • Heel gerichte projecten binnen één thema/topsector met één TO2 instituut en één universiteit

Afhankelijk van het onderwerp wordt gekozen voor één van deze vormen. Op deze manier helpen de TO2 organisaties om op een flexibele manier in te spelen op de wisselende maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Daarvoor willen de betrokken onderzoeksorganisaties snel kunnen schakelen. Dat is wat de oplossingsgerichte samenwerking in deze netwerkstructuur mogelijk maakt. Je zou kunnen zeggen dat het ‘Open Innovatie Netwerk’ een typisch Nederlandse aanpak is, gericht op concrete en resultaatgerichte samenwerking.

Jaarlijks presenteren de TO2 organisaties met elkaar op een compacte manier een overzicht van de resultaten van de concrete publiek-private samenwerkingen binnen het TO2 ‘Open Innovatie Netwerk’. Hierdoor wordt (met voorbeelden) helder welke concrete resultaten en meerwaarde deze samenwerking tussen de TO2 organisaties heeft opgeleverd.

Global challenges Dutch solutions

Het Open Innovatie Netwerk is een dynamisch geheel. De initiatieven en werkzaamheden liggen bij de betrokkenen van de projecten zelf: zij bepalen de inhoud, aanpak en middelen. Het TO2 Open Innovatie Netwerk Team houdt het overzicht, lees hier meer over op onze thema pagina.