Organisaties

ECN

ECN

Your Energy. Our Passion.

MISSIE: 'Wij ontwikkelen kennis en technologie voor een duurzame energiehuishouding.'


Deltares

DELTARES

Enabling Delta Life

MISSIE: 'Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.'


Wageningen

DLO

(Dienst Landbouwkundig Onderzoek Wageningen University & Research centre)

To explore the potential of nature. To improve the quality of life.

MISSIE: 'DLO ondersteunt en verbindt partners om kennis in het domein van gezonde voeding en leefomgeving om te zetten in duurzame innovaties die bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van leven.'


Marin

MARIN

Challenging Wind and Waves

MISSIE: 'Als betrouwbare, innovatieve en onafhankelijke dienstverlener bijdragen aan optimale en duurzame maritieme constructies en veilige en efficiënte operaties op zee.'


NLR

NLR

Dedicated to Innovation in Aerospace

MISSIE: NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. NLR staat voor praktische en innovatieve oplossingen, technische expertise en een lange termijn ontwerpvisie. NLR werkt zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland.


TNO

TNO

Innovation for Life

MISSIE: 'TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.'