Klimaat, hulpbronefficiëntie en grondstoffen

De twintigste eeuw periode met de schijnbare oneindige en goedkope stroom van middelen komt ten einde. Het vermogen van de economie om aan te passen en meer robuust voor klimaatverandering, efficiënt met middelen en tegelijkertijd competitief te zijn hangt af van de mate van eco-innovatie van een maatschappelijke, economische en organisatorische en technologische aard.

Eco-innovatie heeft wereldwijd een waarde van één biljoen euro en naar verwachting het drievoudige in 2030, waarmee eco-innovatie een grote kans biedt voor bedrijvigheid en banen in de Europese economieën.

Onderzoek en innovatie beslaan de volgende velden:

  • Klimaat actie – goed geïnformeerde besluitvorming voor een klimaatslimme maatschappij
  • Cultureel erfgoed – inschakelen van nieuwe agenda voor economische groei
  • Aardobservatie – essentiële informatie voor klimaat, energie, natuurrampen en andere maatschappelijke uitdagingen
  • Natuurlijke oplossingen – verschaffen van levensvatbare oplossingen voor natuurlijke ecosystemen
  • Systematische eco-innovatie – genereren en delen van economische en milieu voordelen

Het doel is om te komen tot:

  • Een water-efficiënte en klimaatslimme economie en maatschappij
  • Bescherming en duurzaam beheer van natuurlijke bronnen en ecosystemen
  • Een duurzame stroom en gebruik van materialen, om de behoefte van de groeiden wereldbevolking op te vangen binnen de limieten van de wereldwijde natuurlijke bronnen en ecosystemen