Veilige samenleving

Welvaart en welzijn van de samenleving zijn nauw verbonden met veiligheid. De toenemende complexiteit van onze open samenleving maakt haar kwetsbaar voor crises, rampen en incidenten.

Onveiligheid houdt zich bovendien niet aan grenzen. Dat geldt voor militaire conflicten en terrorisme, maar ook voor (digitale) criminaliteit. Als TO2-instellingen ontwikkelen we samen met overheid en bedrijfsleven kennis op dit gebied en komen met innovaties om burgers, infrastructuur en diensten beter te beschermen. Zo dragen we bij aan een veilige samenleving.