Veilige, schone en efficiënte energie

Klimaatverandering en schaarste maken dat het energiesysteem een transitie moet doormaken naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening, waarbij fossiele brandstoffen plaats maken voor duurzame, hernieuwbare bronnen.

Dit heeft consequenties voor de wijze waarop energiefuncties worden ingevuld en energie wordt opgewekt, getransporteerd en opgeslagen. Energie-innovaties kennen niet alleen een technologisch karakter, maar ook beleidsmatige, economische en sociale aspecten spelen een belangrijke rol.

Energiebesparing (industrie en gebouwde omgeving), windenergie op zee, zonne-energie, gebruik van biomassa, systeemveranderingen (integratie, smart grids, sociale innovatie) en gas als transitiebrandstof vormen, in lijn met de prioriteiten van de Topsector Energie, de belangrijkste speerpunten in het onderzoek van de toegepaste kennisinstellingen. Hiermee creƫren we tegelijkertijd nieuwe bedrijvigheid versterken we de internationale concurrentiepositie. Dit gebeurt samen met partijen uit het bedrijfsleven, overige kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.