Voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie

Het (wereldwijd) verhogen van voedselzekerheid in combinatie met het verhogen van de duurzaamheid van de land- en tuinbouw, visserij en aquacultuur is een belangrijke maatschappelijke uitdaging.

Deze uitdaging doet een groot beroep op primaire producenten en alle andere bedrijfssectoren voor innovaties op het vlak van, food, feed en biobased producten. De opgave is om meer voedsel en non-food producten te produceren met geminimaliseerde inputs. Daarbij moet de leefomgeving zo min mogelijk worden beïnvloed, kringlopen gesloten, en worden bijgedragen aan de instandhouding en verbetering van ecosystemen. De producten moeten ook bijdragen aan de verhoging van de gezondheid van mens en dier en meer maatschappelijke waarde leveren. Voor deze innovatie-opgave speelt onderzoek een cruciale rol.